Välkommen till Hildasholm i Leksand

Välkommen till Hildasholm!

Hildasholm är en överraskande trädgård med historiska vingslag invid Österviken i Leksand.

Hildasholms område utgörs av en 2 hektar stor naturpark som breder ut sig framför allt norr om gårdens byggnader. På den västra sidan ligger Österviken, som är en del av Siljan. Grannar i söder är Leksands kyrkogård och i öster idrottsområdet med bl. a Tegera Arena. Omedelbart norr om Hildasholm hittar man kommunens Japanska park och Lugnets naturreservat.

Huset från 1910 är läkaren och författaren Axel Munthes bröllopsgåva till sin fru Hilda Pennington Mellor. Inredningen från familjens liv i huset är väl bevarad.

Från Barkdal norr om Hildasholm, runt kyrkudden och längs älven ända ner till gamla bron i Leksands centrum stupar strandslänterna höga och branta. De undre jordlagren består av lätteroderad finsand och genom årtusendena har regn- och smältvatten grävt ur djupa raviner mellan niporna.

Månghundraåriga vindpinade tallar är ett karaktärsträd för hela området och det är ingen slump att de har lämnats kvar. Med sina djupa starka rötter binder de sanden och förhindrar slänten från att rasa ner i sjön och älven.

De vilda och de anlagda delarna av Hildasholm kompletterar och accentuerar varandra. Båda är lika viktiga för att skapa den unika atmosfären här. Familjen Munthe älskade den svenska naturen med dess växt och djurliv.

Under säsongen maj till september, kan du även njuta av hälsovandringar, barnteater, midsommargudtjänst, kurser i akvarellmålning och musik i trädgårdarna.

På Hildasholm finner man spår av rådjur, hare, grävling, mård och räv i trädgårdsgångarna. Ekorrarna jagar varandra i spiraler upp och ner för trädstammarna. På våren upplever man en öronbedövande kakafoni av fågelsång. För att djuren ska trivas får det inte vara för välstädat i parken. Döda och halvdöda träd lämnas, om de inte utgör någon fara för besökarna. På sina ställen växer snåren täta. Här och var hittar man någon rymling från trädgården: akleja, krollilja, fingerborgsblomma, daglilja…

Trädgårdarna består av fjorton olika trädgårdsrum, alla olika i sin utformning. Man kan endera välja att vandra kring på egen hand i trädgårdarna, eller följa med på en guidad visning i huset. Varje sommar ställer också ett antal konstnärer ut sina verk. Trädgårdskaféet bjuder på något gott, och i museibutiken kan du hitta litteratur om familjen Munthe och om trädgårdsskötsel, produkter från lokala konsthantverkare och fina presentartiklar.

Varmt välkommen!